De Pepernoten op Muziek

Ook Sinterklaas wil graag zijn steentje bijdragen aan een schonere toekomst. Het dak van het kasteel ligt al vol zonnepanelen en in de tuin staat een heuse windmolen. De reis naar Nederland en de intocht in Gouda staan bijna voor de deur. Zou dat ook duurzamer kunnen? Sinterklaas roept al zijn slimme pieten bij elkaar en vraagt hen om mee te denken. Grote of kleine oplossingen; alles is goed.

Op dat moment komt Bakpiet de kamer binnenstormen; hij zit onder de zwarte roetvegen. Hij moppert: ‘De motor van de Pepernotenmachine heeft het begeven! Hoe moet dat nou in Nederland?’.

Je kan het horen knarsen en kraken; zo hard denken de slimme pieten na. Opeens springt Muziekpiet op: ‘Muzieknoot! Ik heb het! Als we in Nederland zijn, dan zingt iedereen Sinterklaasliedjes. Met muziek vervuilen we de wereld niet; het wordt er juist alleen maar leuker door!’. We bouwen de motor van de pepernotenmachine om, zodat hij op Sinterklaasliedjes loopt. Sinterklaas vindt het een ontzettend goed idee.

De tekst gaat door onder de foto.

IMG 0093

De dagen erna komt er vreselijk veel kabaal uit de werkplaats. Muziekpiet zaagt, timmert en boort, dat het een lieve lust is. Gelukkig komt Piet hem een handje helpen. Dan is de Pepernotenmachine klaar om getest te worden. Muziekpiet en Piet pakken de microfoon: ’Tralalalala!’. De Pepernotenmachine begint te ratelen, de meters gaan lopen en er komt rook uit de schoorsteen! Het werkt! Ook dit jaar zullen er voldoende pepernoten zijn voor de kinderen in Gouda.

Ik heb de hulp nodig van alle kinderen in Gouda: Zing zoveel mogelijk sinterklaasliedjes, alleen dan hebben we dit jaar genoeg pepernoten voor iedereen!

MuziekPiet

Speciaal voor scholen

Wil je op school of in de klas nog meer doen met dit thema? In onze lesbrief staan enkele ideeën beschreven. De doelgroep is een richtlijn en de beschrijving is een aanzet voor de activiteit. Bekijk zelf wat haalbaar is en gebruik je eigen creativiteit!

De lesbrief kan je hier downloaden.

IMG 0098